Universalclimate.com

Hur att memorera Piano skalor

Memorera piano skalor är en av de mest effektiva sätten att grundligt lära och förstå vad det är du spelar. Skalor utgör de grundläggande delarna av nästan alla låtar och de är en viktig komponent i lärande och utnyttja musikteori.Med praxis och andra verktyg som hjälper dig att memorera skalor både din fysiska muskelminne och rote memorering är användbart. Fler sätt du utnyttjar olika mnemonic verktyg för att hjälpa din memorering, desto mer sannolikt blir det att du framgångsrikt kommer ihåg skalor.

Instruktioner

• Memorera hur varje skala ska ljuda. Spela upp en inspelning av det eller sakta spela skalorna själv tills du är bekant med varje not.

• Använda noter eller en guidad arbetsbok för att memorera platsen för varje nyckel i skalorna du memorera. Se till att händerna placeras på lämpligt sätt på piano när du spelar.

• Practice spelar skalor från minnet utan användning av pianot. Drum fingrarna på en annan yta som om du använde piano och mentalt spela igenom alla skalor du försöker memorera.

• Öva på att spela skalorna på pianot med noter eller arbetsboken. Börja genom att spela igenom varje skala långsamt. Uppmärksamma anteckningar på blad och noterna du spelar. Spela snabbare när du blir bekväm med skalor.

• Spela igenom dina fjäll utan användning av din musik eller arbetsboken. Practice spelar vågen enbart från minnet på piano. Upprepade praxis över tiden hjälper dig memorera skalorna.