Universalclimate.com

Hur att reparera ett E74-fel mer än fyra timmar.

Till skillnad från Red Ring of Death, som signalerar ett komplett maskinvarufel, det är fortfarande okänt vad E74-fel är knuten till. Det anses allmänt att felet orsakas av ett problem med ljud-/ videoutgång för Xbox 360, eller ett problem med maskinens scaler chip. Medan scaler chip kan inte repareras hemma-- och kräver Xbox 360 skickas tillbaka till Microsoft--finns det flera åtgärder du kan vidta för att säkerställa att det är det scaler chip som är problemet, och inte en enkel fråga med din anslutningskablar.

Instruktioner

• Återställ Xbox 360. Det har inte en återställningsknapp, så detta kan göras genom driver Xbox av, sedan slår tillbaka på den.

• Kontrollera din ljud-/ videokablar är ordentligt anslutna till Xbox 360. Om sladden har varit delvis bort, kan detta resultera i ett E74-fel. Se till att kabeln är korrekt och fullständigt ansluten minimerar denna möjlighet.

• Ersätta den Audio/Video-kabeln. Koppla bort den gamla kabeln från både Xbox 360 och din TV. Anslut en ny sladd. Om du fortsätter att se E74 problem, problemet ligger i din maskinvara och måste transporteras till Microsoft för reparation.

Tips & varningar

  • Försök att manuellt åtgärda maskinvaruproblem med Xbox 360 håligheter garanti, vilket innebär att om du inte kan reparera det själv, måste du betala Microsoft att fixa det åt dig.