Universalclimate.com

Hur att reparera ett Paintball gevär

Paintball gevär finns tillgängliga från många tillverkare som Spyder. När din paintball pistol börjar få problem, kommer att du behöva felsöka pistolen och göra eventuella reparationer som är nödvändiga. Problem som du kan ha med paintball pistol är lågt tryck och paintball lufthastighet som är för långsam. Dessa typer av problem kan leda till en minskning av prestanda för paintball pistol.

Instruktioner

Lågt lufttryck

• Hitta regulator mätaren på pistolen och lokalisera justerskruv. Justerskruv ligger regulator mätaren.

• Sätt in insexnyckel i skruven. Vrid skruven moturs för att höja trycket regulator.

• Ta en praxis som sköt med pistol att testa justeringen. Upprepa steg två tills du är nöjd med lufttrycket.

Långsam Paintball Velocity

• Hitta velocity justerskruv på paint pistolen. En plats för skruven är nära avtryckaren.

• Aktivera velocity skruven medurs, för hand, för att öka hastigheten av paintball.

• Ta en praxis som sköt med pistol att testa justeringen. Upprepa steg två tills du är nöjd med hastigheten av paintball.

• Sätt insexnyckel i toppen av justerskruv och vrid det medurs för att låsa skruven på plats.

Tips & varningar

  • Paintball gevär kräver minst 800 psi tryck för att fungera korrekt.
  • Hastigheten av paintball gevär bör vara 280 fps.
  • Akronymer psi står för pounds per kvadrattum och fps för fot per sekund.