Universalclimate.com

Hur att skilja kväve & syre

Syre och kväve är de två mest riklig gaserna i jordens luft. Det är möjligt att ta bort kväve och syre från luften och skilja dem från varandra eftersom de har olika kokpunkter (-196 grader för kväve) och-183 för syre vid normalt atmosfärstryck. Genom att köra luft via en fraktionerad kolumn som innehåller värmeväxlare, kan du separera luften in i dess komponent gaser.

Instruktioner

• Aktivera din etappvis kompressor. Detta drar luft och ger det nödvändiga påtryckningar för uppdelningen i komponenten gaser.

• Cool luften med industriella kylskåpet och börja torkprocessen genom att skicka luften genom fukt avgränsare. Detta drar ut koldioxid och kolväten, tillsammans med fukt.

• Cirkulera luften genom en värmeväxlare. På grund av olika kokpunkterna av kväve och syre, de kondenseras vid olika tidpunkter i kammaren och rinna in olika cylindrar. Sedan kan de vara trycksatt i flytande form och cylindrarna skall förpackas för kommersiella ändamål. Om kväve är en avfallsprodukt i denna process, men det är helt enkelt släppt tillbaka i atmosfären---det beror på programmet.