Universalclimate.com

Hur att skilja Silver från Rock

Utvinna rent silver från malm är en mycket tidskrävande och svår uppgift. Silver bestå brukar inte av mer än 0,5% av den totala vikten av malmen det bryts från. De tre vanligaste typerna av kombinationen malm inkluderar koppar, bly och zink tillsammans med silver. Extraheringen innebär minst tre steg, ibland mer beroende på mineral innehållet i den ursprungliga malm, som måste göras i en kontrollerad miljö. På grund av dessa faktorer är de flesta silver bryts resultatet av en flera metall gruvdrift.

Instruktioner

• Krossa malmen och läsa in den i en luftning tank.

• Pumpa in luftbubblor i tanken att ansluta sig till metall damm.

• Skrapa de resulterande skummet bort från toppen av tanken. Detta skum med består av koppar, zink, bly och silver medan resterande Slam kommer att sjunka till botten.

• Placera skummet i en smältning kastrull och värm för att förånga koppar och svavelväte komponenterna. Denna förångade koppar är fångad och åter kondenseras vid en kondensator över smältning enheten.

• Införa extra zink till skummet. Detta kommer att kombinera med silver och skicka ledningen till toppen av blandningen.

• Skumma av ledningen.

• Bada det återstående skummet i svavelsyra ta bort zink komponenten.

• Placera de återstående silvret i en vattenlösning och lös.

• Infoga en positiv elektrod i ena änden av vattenhaltigt tanken och en negativ elektrod i andra änden och starta dem sedan.

• Samla den rena silver som ackumuleras på den negativa elektroden.