Universalclimate.com

Hur att transkribera från Viola till basklav

Hur att transkribera från Viola till basklav

En viola är ett instrument som är i familjen strängar av instrument. Det liknar en fiol, men det är något större. De flesta musik som skrivs för viola är skriven i vad som kallas den alt-klaven. Detta är en alternativ klav som används för olika typer av instrument. De vanliga musikaliska clefs är diskant och bas clefs. Du kan transkribera musik från Alt-klav för viola till basklav genom att följa ett visst mönster av Obs rörelse.

Instruktioner

• Tolka varje anteckning av musik skriven för viola in alt-klav. En anteckning som ligger på mittlinjen är mitten C. Nästa plats upp är D. Den linje som är andra uppifrån är E. Den översta utrymmet är F, och den översta raden är G. Utrymmet under mittlinjen är B. Den andra raden nedifrån är A. Det första blanksteget är G och den första raden är F. En anteckning att ligger precis under den första raden är E, och en notering under E med en liten redovisning linje går genom den är död

• Skriv i namn varje not på den ursprungliga pjäsen av musik om du behöver som du tolkar det.

• Skriva anteckningar på basklav sex steg högre än de visas på den alt-klaven. Använd ett tomt ark personal för att göra detta. Räkna varje linje eller utrymme som ett steg. Till exempel, om du har en F under mitten C på den alt-klaven, räkna upp sex steg och skriva en ny anteckning på andra raden från toppen av basklav. Gör detta för varje anteckning av låten.