Universalclimate.com

Hur du ändrar ditt namn med Social trygghet i Lake County, Illinois

Ändra ditt namn med Social Security Administration i Lake County, Illinois, efter en rättslig namnändring. Ett namn kan lagligt ändras till följd av rättsliga förfaranden, äktenskap, adoption eller andra juridiska skäl. När ändringarna namn måste du uppdatera den med Social Security Administration och ett nytt Social trygghet kort.

Instruktioner

• Få en kopia av pappersarbete som anger ditt namn ska ändras lagligt. Detta inkluderar vigselbevis, skilsmässopapperna eller domstolshandlingar.

• Samla alla andra nödvändiga dokument, som bevis på din identitet eller bevis av medborgarskap, och dokument som anges ovan. Dessa måste vara original eller vidimerade kopior.

• Fylla i en ansökan för ett socialförsäkringskort och lägga fram det tillsammans med de samlade dokument på den lokala Försäkringskassan eller mail i ansökan. Lake County Social Security Administration Office är i Waukegan. Papperna kommer att bearbetas och den nya Social trygghet card kommer att skickas till dig.