Universalclimate.com

Hur du ändrar lösenordet på en PS2

Sony Playstation 2 (PS2) har en lösenord-beskyddat Föräldrakontroll alternativ. Detta alternativ förhindrar visning av DVD-skivor som kan vara olämpliga för dina barn. Ändra lösenordet Föräldrakontroll på PS2 är en enkel process.

Instruktioner

• Sätt in en DVD i din Sony PS2.

• Tryck på "Select"-knappen på handkontrollen när DVD-skivan börjar spela (den ">" symbolen visas kort på den högra sidan av skärmen).

• Bläddra till ikonen "Portfölj" (Setup). Klicka på "X" och sedan väljer du "Anpassad installation".

• Bläddra ner till "Föräldrakontroll". Ange ditt nuvarande lösenord.

• Bläddra ner till "Ändra lösenord" och slå till "X". Ange ditt nya lösenord och ange det igen för kontroll.

Tips & varningar

  • Om du har glömt ditt lösenord, tryck på "Välj" när du uppmanas att ange ditt lösenord. Ange siffrorna "7444" (Universal lösenord åsidosätta); Detta tar bort ditt gamla lösenord. Då, ange ditt nya lösenord.
  • Du kan ändra lösenordet från tid till annan.