Universalclimate.com

Hur du ansluter den manliga och kvinnliga kontakten till förstärkaren

När du ansluter en enhet till en förstärkare, måste du ansluta den med en kabel med en manlig kontakt. En manlig kontakt har en enda cylindriska kontakt i änden som passar i en hona, kallas en knekt. Ansluta ljudkablar till en förstärkare kräver rada upp den manliga kontakten med lämpliga honkontakten och ansluter kabeln.

Instruktioner

• Rikta in PIN-koden från hankontakten i änden av kabeln honkontakten på förstärkaren som du vill koppla in kabeln.

• Tryck inåt fast att ansluta kabeln till förstärkaren. Tvinga inte i kontakten; om det inte passar ordentligt, se till att stiftet på hankontakten är rätt storlek för honkontakten.

• Ta tag i kontakten och dra utåt till koppla ur enheten.