Universalclimate.com

Hur du ansluter en fantommatning Adapter till en Mixer

Hur du ansluter en fantommatning Adapter till en Mixer

Om du använder mixern saknar fantommatning byggdes, är att veta hur man ansluter en fantommatning adapter till en mixer en nödvändighet om du vill använda en kondensatormikrofon. Detta är eftersom kondensatormikrofoner kräver fantommatning för att fungera. Utan det är en kondensatormikrofon värdelös.

Instruktioner

• Anslut en XLR-kabel till din kondensatormikrofon. Anslut sedan andra änden av kabeln till "MIC INPUT" för fantommatning kortet.

• Ta den andra XLR-kabeln och koppla in i "MIC THRU" produktionen av phantom nätadaptern. Anslut sedan andra änden av denna XLR-kabel till en av ingångarna på din mixer.

• Plug DC nätsladden fantommatning kortet i och lysdioden tänds visar att fantommatningen är på. Du har nu anslutit en fantommatning adapter till en mixer.