Universalclimate.com

Hur du använder en Digital mottagare för Pitch ficka CM-1

Morgan Hill musik tillverkar Pitch ficka CM-1 digital mottagare att hjälpa att trimma akustiska instrument som gitarr och violiner. Den digitala tunern har en roterande LCD-display och flera lägen för specifika instrument. Stämapparaten kan användas i situationer där bakgrundsljud kan göra det svårt att använda andra typer av trim metoder. Processen med att använda en Pitch ficka CM-1 Digital tuner är ganska enkelt.

Instruktioner

• Koppla in kontakten kabel in i "Produktionen" (eller motsvarande) porten på instrumentet, och den andra änden av kabeln till "Input"-porten på Pitch ficka CM-1.

• Tryck på knappen "Power" på det CM-1 tuner för att slå på den.

• Plocka en instrument sträng. CM-1 tuner visar närmsta ton till den som spelas på skärmen.

• Aktivera trim peg instrumentet och fortsätta att plocka strängen tills lampan center på CM-1 tuner tänds som anger som tonen är stämd.

• Upprepa optimeringsprocessen för varje sträng på instrumentet till stämma dem till deras korrekta anteckningar.