Universalclimate.com

Hur du använder en XBox-handkontroll på en PS2

Även om det kan tyckas bakvända, är det möjligt att använda en ursprungliga Xbox controller som en PS2 handkontroll. Svar på det stora antalet förfrågningar från spelare som föredrog den stora kontrollen av Xbox-handkontrollen, utvecklat Mayflash rutan glädje XP--en adapter särskilt utformade för att tillåta Xbox flygledare som ska användas med PS2-systemet. År 2010 hade är rutan glädje den enda gaming kringutrustning som kan utföra denna uppgift.

Instruktioner

• Anslut PS2 kontakten från änden av rutan glädje till en PS2 controller port.

• Anslut Xbox USB controller kabeln till Xbox-handkontrollen.

• Anslut USB-änden av Xbox controller-kabeln i USB-porten på rutan glädje.

• Slå på PS2. Du kommer nu kunna använda Xbox-handkontrollen som om det vore en PS2 handkontroll.