Universalclimate.com

Hur du använder korrekt hållning och ställning för Violin

Hur du använder korrekt hållning och ställning för Violin. Om du tittar på violinister i en orkester eller spelar countrymusik, kommer du se en stor variation av positioner. Mest klassiska violinister, undervisas dock en viss hållning som skapar god hållning, lätthet att spela och ingen kramp i musklerna i handen, axlar eller nacke.

Instruktioner

• Stå med fötterna ihop, men något apart. Håll fiolen i nacken i vänster hand, med fiolen vänd utåt. Håll fören greppet i vänster hand, med fören pekar uppåt.

• Flytta höger fot ut på baksidan så att det bildar ett "L" form med din vänstra fot. I slutändan blir din vänstra fot i linje med din fiol.

• Föreslå din lämna hand och ner, och vik ner på fiol uppåt, stärkande ned mot din vänstra höft. Hela vänster sida pekar framåt i denna hållning.

• Skjut din hand ner halsen och förstå kroppen av fiolen. Vänd det upp så att ansiktet på fiolen är vänd utåt och bläddra och pinnar pekar ner.

• Ta med fiolen upp till axeln, som är avslappnad, och hålla fiol på plats med hakan, som också är avslappnad. Att både haka och axel avslappnad förhindrar dålig hållning och kramper.

• Skjut din hand till att spela position på halsen, att låta halsen vila försiktigt mellan tummen och palm medan fingrarna arch för att nå strängarna.

• Höja din båge till strängar att spela.