Universalclimate.com

Hur du använder magneter att minska energikostnaderna

Det enklaste och vanligaste sättet att använda magneter för att minska energi är genom skapandet av virvelströmmar. När ett ämne som leder ström mycket väl, som en bit plåt, flyttar över en magnet, induceras många små, runda strömmarna inom materialet. Detta fenomen kallas en virvel nuvarande. I sin tur skapa virvelströmmar sitt eget magnetfält, som motsätter sig det av magneten orsakar metallen som långsam dess rörelse. Ett föremål i rörelse har kinetic energi utifrån dess massa och hastighet. Att minska objektets hastighet orsakar en förlust av rörelseenergi.

Instruktioner

• Släppa plåt från en höjd av 4 fötter för att få en känsla av hur snabbt det faller.

• Hålla två bar magneter vertikalt parallella och tillräckligt långt isär för att tillåta plåt pjäsen för att passa dem emellan.

• Släpp torget plåt mellan baren magneter. En andra person kan vara till nytta under detta steg att släppa plåt eller hålla en magnet. Märka plåt faller betydligt långsammare med magneter på plats. Den metall energi minskade eftersom den föll.

Tips & varningar

  • Vissa höghastighetståg använda en eddy nuvarande bromssystem.