Universalclimate.com

Hur du använder Remote Control helikoptrar

Remote control helikoptrar (eller RC helikoptrar) tillåta förbrukaren till kontroll deras egen miniatyr helikopter. Använda fjärrkontrollen, kan användaren styra acceleration, roder och blad av helikoptern. Eftersom fjärrkontrollen för en grundläggande RC helikopter har ett litet antal kontroller, är lära sig att driva leksaken en enkel process.

Instruktioner

• Stäng "on/off" på både RC helikopter och fjärrkontrollen för att aktivera båda enheterna.

• Vrid växeln accelerator uppåt så att göra helikoptern bladen snurrar snabbare och lyfter helikoptern från marken.

• Aktivera riktad rattarna på fjärrkontrollen för att flytta helikoptern i luften. Vänster riktad spak bör styra framåt och bakåt rörelse, medan den högra pinnen styr vänster-till-höger rörelse.

• Mark helikoptern genom att ta dina händer från riktning pinnar, att göra helikoptern står stilla i luften. Sänk långsamt gaspedalen och helikoptern långsamt kommer att landa på marken.