Universalclimate.com

Hur du återställer en låsning relä

Elektrisk ström appliceras till en elektromagnetisk spole orsakar en standard relä att driva en switch för att öppna eller stänga en krets. Att ta bort aktuellt orsakar växeln att återgå till sitt ursprungliga läge. En låsning relä, dock återgår inte till sin ursprungliga position när du tar bort aktuellt. Beroende på vilken typ av låsning relay återställer en av tre förfaranden den till ursprungsläget. Ickesparande reläer har en eller två spolar att återställa dem elektriskt och andra har knappar för att återställa dem manuellt.

Instruktioner

• Tryck på reset-knappen för att återställa en mekanisk låsning relä. Många gånger sådana knappar är tydligt markerade.

• Återföra strömmen genom spolen för en enda spole låsning relay. Detta måste göras i styrkretsen i apparaten som innehåller reläet. En låsning relä i en elektronisk anordning eller anordning får inte ha märkbar återställning, de inre kretsarna kan diktera när reläet faktiskt fungerar och återställer. För att återställa en funktion på din enhet eller utrustning, kontakta ägarhandboken.

• Gälla den andra spolen för en två-coil låsning relay elektrisk ström. I detta fall tillämpningen av nuvarande på första spolen fungerar reläet och tillämpningen av el till den andra spolen återställer reläet.