Universalclimate.com

Hur du Chip en PSP 3000

Sony PlayStation Portable (PSP) har släppts i olika varianter sedan ursprungliga 2005. PSP 3000 släpptes 2008 med några förändringar jämfört med PSP 1000. Den största skillnaden var 3000's oförmågan att använda ett Pandora batteri för att installera custom firmware, även känd som "chipping" din PSP. Du kan installera custom firmware på PSP 3000 - vilket den metod, som kallas en Chickhen möjliggörare, är faktiskt lättare än att använda ett Pandora batteri. Det möjliggör användning av anpassade firmware funktioner medan du fortfarande kör officiella firmware.

Instruktioner

• Ladda ner PSP 3000 Chickhen installerat för din PSP memory stick (se resurser). Anslut din PSP till datorn med USB-kabeln.

• Kör installationsprogrammet med PSP 3000 ansluten till datorn. Programmet kommer att radera ditt minne och installera lämpliga filer och mappar till minnet. Tryck på knappen "O" att koppla PSP 3000 från datorn.

• Välj ikonen "Foto" på din PSP 3000-menyn och välj "Memory Stick" nästa meny som visas. Du kommer att se den "Chickhen" uppsättningen bilder.

• Välj den sista chickhen bilden längst ner på listan. Din PSP skärmen går svart och starta om sig själv. När den vänder tillbaka, kommer du vara kör anpassade firmware och kunna köra homebrew spel.

Tips & varningar

  • Denna process är lagligt, men kommer att upphäva garantin.