Universalclimate.com

Hur du dra åt lösa PS3 Joystick

PS3-handkontrollen kommer med många knappar. Det finns två utstickande knappar på botten av handkontrollen som ser ut som joysticks. Dessa knappar kallas analoga kontroller. Det är möjligt för dig att använda analoga spakarna så mycket att de blivit löst. Om detta har hänt med din PS3 controller finns utan att behöva slänga ut eftersom du kan öppna upp controller och fixa analog pinne på egen hand.

Instruktioner

• Koppla bort registeransvarige från porten på framsidan av PS3 konsolen.

• Vänd registeransvarige och ta bort de fem skruvarna på baksidan av enheten.

• Ta bort den tillbaka inhysa av registeransvarige framifrån. På baksidan av moderkortet kommer nu att visas i främre huset.

• Lyft upp till exponera framsidan moderkortet. Styrspakar kommer nu att visas, ansluten till framsidan av styrelsen.

• Tryck ned på lös joysticken tills den snäpper på plats. Det kommer nu korrekt skärpas.

• Ersätta den tillbaka bostäder controller och skruvar.