Universalclimate.com

Hur du kalibrerar en höjdmätare

Kalibrera om höjden av ett objekt måste du en höjdmätare. Kalibrering är processen att avgöra den specifika behövs för att få en korrekt mätning. Ett kalibrerat höjdmätaren används till stöd i flyg av flygplan och avståndet över havet. Batymetri är mätning av djup under vatten höjdmätning är mätning av höjd.

Instruktioner

• Markera det läge du vill. Tryck på knappen "läge/nästa". "Justera" knappen och tryck intryckt i 2 sekunder.

• Se upp för ett ljus som blinkar. "Justera hold" kommer att visas.

• Tryck "minns / +," som gör att du kan öka eller avancera blixten.

• Hitta "växla" knappen och tryck. Detta gör att du kan minska eller vända blixten.

• Ta fingret och trycka på "mode/nästa" knappen för att flytta till nästa justering.

• Justera blixten upprepade gånger tills höjden är korrekt inställd.

• Spara dina justeringar. Tryck på knappen "justera".

Tips & varningar

  • Varje gång du använder en höjdmätare som det måste kalibreras.
  • Vandrare måste kalibrera sin höjdmätare längst ner i berget för noggrannhet.