Universalclimate.com

Hur du kalibrerar en Move Controller i "Sport Champions"

PlayStation Move är en rörelsekontroll släpptes av Sony för PlayStation 3 under 2011. Tillsammans med registeransvarige lanserade Sony många spel som uteslutande används flytten som dess medel för kontroll, bland annat "Sports Champions." Styrenheten kommer med en kalibrering inställning som gör att du kan justera hur PlayStation 3 svarar på din Move controller. När din Move controller är på kommer att PlayStation 3 känna igen den och lägga till alternativet i sitt menyn.

Instruktioner

• Navigera till Inställningar-menyn på din PlayStation 3.

• Välj "Tillbehörsinställningar," följt av "Kalibrera rörelsekontroll."

• Håll Move handkontrollen du avser att kalibrera. Tryck på "X" på Move controller.

• Testa din Move controller när snabb. Här kan du att handkontrollen fungerar felaktigt innan tweaking dess set kalibrering.

• Håll registeransvarige som vanligt i ena handen och håll området vid spetsen med den andra handen.

• Flytta din controller 90 grader moturs när snabb vid konsolen. Detta kommer att ske tre gånger.

• Luta registeransvarige så området pekar mot marken när du uppmanas. Luta registeransvarige så området pekar mot taket när du uppmanas. Konsolen kommer att bearbeta kalibreringen automatiskt.