Universalclimate.com

Hur du lär dig noter halsen på din bas

Om du är intresserad att lära sig spela bas, är en av de första stegen i processen att lära sig noterna på halsen. Att kunna hitta noterna på basen är avgörande för att spela tillsammans med skrivna, inspelade eller levande musik.

Instruktioner

• Studera Obs placering diagram för extra visuell hjälp med att memorera halsen (se resurs avsnitt).

• Spela toner när du studerar Obs diagram. Kombinera de visuella referenser från listorna med fysiska handlingen att spela noter gör du mer benägna att komma ihåg platserna.

• Visualisera och "lufta" spelar toner när man har fri tid att ytterligare stärka din kognitiva och muskel minne.

• Spela med andra musiker. Lära sig att spela toner i takt med andra musiker hjälper till att bygga din skicklighet och minne också.

• Skriv din egen anmärkning diagram när du har anteckningar memorerade ytterligare öva dina färdigheter för att hitta varje not.