Universalclimate.com

Hur du sätter samman en D Ring betsel

Hur du sätter samman en D Ring betsel

D-ring tränsbett är lite populära med svenska ryttare. Dessa bitar används ofta i både platt klasser och hoppande tävlingar på häst visar samt ute på leden. Men D-ring snaffle fungerar bara om det monteras korrekt, så se till att sätta lite i betsel på rätt sätt.

Instruktioner

• Håll D-ring tränsbett och vik den så att de två D-ringarna mot varandra. Bilden till vänster i betsel runt vänster D-ring och fäst spännet.

• Skjut till höger om betsel runt höger sida av D-ringen och fäst spännet. Håll den delvis monterade betsel medan du förbereder tyglarna.

• Placera vänster sida av tömmarna genom botten på vänster D-ring. Fäst spännet.

• Skjut ride sidan av tömmarna genom botten på D-ringen på höger sida. Fäst spännet för att slutföra den betsel församlingen.