Universalclimate.com

Hur du skapar din egen Sudoku styrelse

Sudoku är ett pusselspel som innehåller telefonnummer till en genom nio. Varje sudoku styrelsen skapas ett rutnät med nio utrymmen över rader och kolumner som är nio utrymmen ner. Dessutom bryts styrelsen i nio 3-av-3 regionen stödraster. Skapa en sudoku styrelse kräver perfekt placering av angivna talen så att spelarna kan lösa pusslet, med nummer ett genom nio i varje rad, kolumn och regionen.

Instruktioner

• Rita ett rutnät som innehåller nio rader och nio kolumner för sammanlagt 81 rutor. Skapa en tjock kantlinje runt varje 3-av-3 mini rutnät betecknar en region.

• Skriv ett nummer i rutorna så att varje rad använder nummer ett genom nio endast en gång. Arrangera siffrorna så att varje kolumn också följer samma regel och sedan ordna dem en sista gång för varje 3-av-3 region.

• Radera nummer från din rutnät så att du har minst ett visst antal i varje rad. Ge pusslet till en vän och låta dem lösa det, se till att den bara har en korrekt lösning.

Tips & varningar

  • Om du vill skapa en spegel lösning styrelse, radera spegel torget för varje nummer som du tar bort. Avspegla av kolumn en, rad en ruta är exempelvis kolumnrad nio, nio.
  • Varje sudoku pussel bör ha bara en lösning. Om du hittar din har flera lösningar, måste du göra om styrelsen.
  • Vid inträde i siffrorna, om du stöter på en dubbla nummer, du måste göra om din rutnät, ta bort några eller alla av dina nummer.