Universalclimate.com

Hur du ställer in timern på en Red Sea Max akvarium

Red Sea Max Aquarium är ett all inclusive-akvarium system som kan tas hem, fyllda med vatten och används omedelbart. Det finns ingen extra utrustning behövs eftersom akvariet innehåller ett filter, substrat, ljus, pump, värmare och vattentät strömförsörjning. Systemets programmerbar timer är ovanpå enheten och kontrollerar mängden tid som akvariet ljuset är påslagen under dagen. Systemet har också låg nivå LED månljus som komma under natten.

Instruktioner

• Titta på toppen av akvariet och leta upp den liten dörren på baksidan höger sida av locket. Lyft luckan upp till access light timer kontrollvredet.

• Leta upp växeln ovanpå den vita ratten och flytta det till "På" läge. På läge är markerat med symbolen "I".

• Slå vit huvudknappen på timern tills pilen trycks ovanpå det i linje med den aktuella tiden på dagen.

• Leta upp de små svarta flikarna längs den yttre kanten av timer ratten. Det finns en flik för varje 1/4 timme på dagen. Tryck på flikarna utåt mot sidorna av tanken att ange de timmar som ljuset ska vara på.

• Stäng locket på Kontrollpanelen timer.