Universalclimate.com

Hur du tar bilder av en Lunar förmörkelse

Hur du tar bilder av en Lunar förmörkelse

Lunar förmörkelser är sällsynta naturliga som fotograferade korrekt kan skapa en fantastisk bild. En lunar förmörkelse händer över en längre tidsperiod när månen är helt synlig, men sedan långsamt blir blockerade. Under denna händelse måste exponeringen anpassas mer som månen rör sig från belyses i skuggan skapad av jorden. Exponeringarna blir tillräckligt länge för att kräver att du använder ett stativ.

Instruktioner

• Bifoga din kamera på ett stativ och antingen ansluta ett teleobjektiv eller utöka den stiga brant linsen på kameran till den högsta inställningen.

• Aktivera kameran och Ställ in exponering till manuell. Direkt din kamera mot fullmånen, ta en läsa och ställa in din kamera att matcha ljusmätaren. Ta en bild.

• Granska bilden för att se till att exponeringen är korrekt och att du kan se detaljer på månens yta. Anteckna exponeringen eller lämna kameran inställd på denna exponering. Du kan behöva öka exponeringen när stämningen rör sig mer in i skugga av jorden under solförmörkelsen.

• Ta en bild när månen är fullt synlig och sedan ta bilder med jämna mellanrum under hela förmörkelsen.

• Flytta kameran som månen ändrar sin inställning och justera exponeringen som behövs under solförmörkelsen. En lunar förmörkelse kan pågå i några timmar, och månen kommer att flytta.