Universalclimate.com

Hur får man alla kort av "Cave flicka Squad"

Släppt på PC, Mac och Nintendo Wii, är Cave flicka truppen med i episod 2 av "Davor RADOLFI Cool spel för attraktiva människor." Korten är speciella föremål som kräver att spelaren att utföra vissa uppgifter att avslöja dem. Det finns fyra att samla alla.

Instruktioner

• Gå till dyster hus och ange starka tråkigt rum. Titta på böcker i sitt rum för att leta upp kortet Tar Pit.

• Gå till dyster hus en gång din tändare har returnerats. Lokalisera gallerförsedda fönstret i stark tråkigt rum och använda ljusare på det belönas med ägg kortet.

• Gå till Homsar bokning och huvud till grottan. Ange inte men använda metalldetektorn direkt utanför för att avslöja främmande kortet.

• Gå till av stadens slott och undersöka den Ex-fisken tre gånger ges Darwin kortet.