Universalclimate.com

Hur förklara säkerhet på arbetsplatsen till en tonåring

Hur förklara säkerhet på arbetsplatsen till en tonåring

Tonåringar tror ofta att de vet allt. De kan ibland vara svårt när du försöker förklara nya koncept för dem. Men säkerhet på arbetsplatsen är viktigt för hälsan hos tonåringen som företaget och de andra anställda. En arbetsgivare måste hitta ett sätt att betona vikten av säkerhetsregler och förordningar alla arbetstagare.

Instruktioner

• Göra de tonåringar som arbetar för dig medveten om säkerhetsregler och förordningar. Förklara skälen till reglerna och insistera på deras samarbete. Vara fast och insistera på att deras anställning beror på deras efterlevnad.

• Hyra tillsynsorganen för tonåringar som kommer att ägna stor uppmärksamhet åt beteendet hos tonåring arbetarna och ringa dem på deras misstag. Omognad leder ofta till olyckor. Hälsa kan äventyras när arbetstagare som fortfarande är i tonåren lämnas utan tillsyn.

• Ta hjälp av föräldrarna till din tonåriga arbetstagare. Berätta för dem de regler som måste följas på din arbetsplats och be att de hjälper dig att upprätthålla dessa regler. Låt dem veta om eventuella överträdelser och be att konsekvenser följs upp hemma.

• Ge intensiv träning som skriver ut särskilda risker på arbetsplatsen och hur de kan undvikas. Förutsätt inte att tonåringar är medveten om dina regler, eller de har sunt förnuft behövs för att undvika olyckor.

• Utse äldre mentorer till de yngre anställda personer som de kan gå med frågor de kan vara pinsamt att be inför andra. Sedan kan de börja att förstå hälsa Arbetsplatsreglemente.