Universalclimate.com

Hur fungerar en olja kraftverk?

Hur fungerar ett värmekraftverk

Alla värmekraftverk omvandla värmeenergi till mekanisk energi, och sedan till elektricitet. Detta görs med hjälp av värme för att förvandla vatten till ånga och sedan styra ånga på en turbin. Ångan vänder turbinblad, omvandla värme till mekanisk kraft. Detta kör i sin tur generatorn, vilket skapar elektricitet.

Oljeeldade anläggningen

Kraftverk som bränner olja för att producera el kallas oljeeldade anläggningar. De är inte annorlunda i allmän princip och drift från sina fossila-fueled kusiner, koleldade och gaseldad växterna, och liknar ens geotermisk energi och kärnkraft kraftverk i vissa avseenden.

Andra olja-driv mönster

Ett annat sätt att använda olja och andra petroleumprodukter för elproduktion är förbränningsmotorn, som fungerar genom att konvertera explosiva potentialen i brinnande petroleum och dess derivat direkt in i mekanisk energi och sedan använda den mekaniska kraften för att driva en generator. En-vagnens version av detta system är närvarande i varje konventionella motor motor i världen. Oljeeldad combustion engine generatorer är vanliga under omständigheter när en fast generator behövs men makten efterfrågan är för liten för att göra en ångturbin praktiskt.