Universalclimate.com

Hur fungerar Windsocks?

Hur fungerar Windsocks?

Vad är Windsocks?

Windsocks är tyg kottar bifogas fasta fästen. De är utformade för att Visa riktning och relativ hastighet av vinden. Windsocks används på flygplatser, hamnar, kemiska fabriker och i områden där hög vindhastighet kan vara farliga (t.ex. på bergsvägar och motorvägar).

Bestämma vindriktning

Windsocks peka i riktning mittemot Vindens riktning av ursprung. Till exempel om vindstruten pekar västerut, kommer vinden från öster. Vindens hastighet måste nå 3 knop (3,5 mph) för vindstruten att orientera sig till Vindens riktning.

Bestämma vindens hastighet

Federal Aviation Administration sätter Linda hastighet standard för windsocks används vid flygplatser. Alla windsocks måste tåla vindhastighet av upp till 75 knop (eller 86 mph). Windsocks måste utöka fullt (vinkelrätt mot marken) vid 15 knop (eller 17 mph).