Universalclimate.com

Hur göra en elefant gå fort i "Halo 3"

Av alla fordon i "Halo 3" för Xbox 360, elefanten är den största. Elefanten är en långsam rörlig, massiva fordon utformade för långvarig defensiva situationer eller storskaliga övergrepp. Med tre torn, ett fordon bay och tillräckligt med utrymme för att hysa en hel grupp, kan en elefant vända strömmen av slaget. Genom att följa flera körning och hantering tips kan du underhålla den elefanten toppfart.

Instruktioner

• Flytta in i position på den elefanten förarsäte och ta kontroll genom att hålla ned knappen "RB" på spelenheten.

• Flytta vänster joystick framåt för att påskynda elefanten.

• Manövrera elefanten med högra joysticken tills du är på väg i en rak linje.

• Undvika att slå objekt i den elefant väg genom att använda rätt joysticken för att manövrera runt dem. Undvik skarpa svängar, eftersom detta kommer att sakta elefanten ner kraftigt.

• Överleva. En av de främsta orsakerna till elephant avmattning är pilot död. Har dina lagkamrater man tre torn på elephant's ram.