Universalclimate.com

Hur kan man förhindra kattungar från att få maskar

Hur kan man förhindra kattungar från att få maskar

Det finns tre olika typer av maskar som kan påverka din kattunge. Dessa inkluderar bandmaskar, hakmask och spolmaskar. De kan orsaka allvarliga hälsoproblem för en kattunge, särskilt en mycket ung kattunge, så att åtgärder bör vidtas för att förhindra att problemet uppstår i första hand. Tecken på att din kattunge har maskar inkluderar förlust av aptit, diarré, kräkningar, viktminskning, en pott mage, hämmad tillväxt eller en dålig päls. Om du misstänker att din kattunge har maskar, boka en tid med din veterinarian rätt bort.

Instruktioner

• Ta din kattunge till veterinären så fort du anta. Din veterinär kan se till att kattungen inte redan har maskar eller andra hälsotillstånd. Följ alltid din veterinär rekommendationer.

• Be din veterinär om en rekommendation för en mask behandling medicin för din kattunge. Maskar hindras genom att använda läkemedel som förskrivs av veterinär. Din veterinär kan låta dig veta vilka läkemedel kommer att fungera bäst för din kattunge.

• Gäller inte någon mask behandling när kattungen är under sex veckor gamla.

• Tillämpa mask behandling var tredje vecka när kattungen är sex till 16 veckor gamla.

• Ge din kattunge mask behandling var tredje månad efter fyra månader år och vidare in i vuxenlivet.