Universalclimate.com

Hur kan man kontrollera säkringen på ett hjul batteri

Hur kan man kontrollera säkringen på ett hjul batteri

Nya Power Wheels modeller har en inbyggd termosäkring att hålla bilens batteri från överhettning under Använd. Äldre modeller används en flyttbar 25-amp säkring för att skydda batteriet mot skador under användning eller vid uppladdning. Du bör kontrollera säkringen varje gång du förbereder att batteriet så det är bra. Du bör också byta säkring innan du laddar batteriet för att förhindra skador på batteriet.

Instruktioner

• Koppla ur batteriet från Power Wheels, dra ut det ur fordonet och sitta på marken med toppen vänd uppåt. Du kan se säkringen sitter i toppen av batteriet.

• Dra säkringen ur batteriet med fingrarna eller, om du inte kan greppa säkringen, använda vass tång ta bort säkringen.

• Granska insidan av säkringen. Om metall remsan i mitten av säkringen är intakt, då är säkringen fortfarande bra. Om metall remsan är trasigt, måste du byta ut säkringen.

• Sätt in en bra säkring i batteriet med kontakterna nedåt. När korrekt installerad, sitter säkringen under batteriet.

Tips & varningar

  • Laddar inte batteriet utan säkringen installerat. Du kan skada batteriet om du laddar det utan säkring.