Universalclimate.com

Hur komprimera gasbehållare

Komprimera en gas kanister ökar volymen av gas i behållaren. Ett exempel på en gas kanister är en CO2 kanister används för en färg pistol. Detta gör att mer gas att fylla en kanister än en kanister som inte har komprimerats. Om du vill komprimera en gas kanister, måste du fylla det med ett tryck som tillhandahålls av en kompressor eller en bensinstation leverans.

Instruktioner

• Läs etiketten på behållaren att bestämma den maximala mängden gas som det kommer att hålla.

• Bifoga montering i änden av luftslangen kompressor eller leverera station till kontakten på gas kanistern. Dra åt montering med en skiftnyckel vid behov.

• Öppna ventilen press release att blöda ut resterande gas från tanken om det behövs. Stäng ventilen när alla gas har evakuerats från tanken.

• Slå på luftkompressor och vänta för att trycket skall bygga. Att gasen att börja fylla tanken med två sekunders intervall för varje uns av komprimerad gas.

• Stäng av luftkompressorn när gas behållaren har fyllts. Öppna ventilen press release för en sekund att blåsa ut raderna.

• Ta bort luftslangen från behållaren genom att lossa montering.

Tips & varningar

  • Överskrid inte den maximala mängden gas, anges på etiketten, när du fyller behållaren.