Universalclimate.com

Hur konvertera 3 fots Diameter till kubikfot

Kubikfot är en volym som används i USA och flera andra länder. En kubik fot motsvarar ungefärligt 0.028 av den kubikenheten mätaren. Volymen kan beräknas med hjälp av diametern endast för vissa geometriska objekt, exempelvis en sfär. En annan praktiskt viktigt exempel är att beräkna volymen av det cylindriska objektet, till exempel en vattentank, som kan ha indikerade diameter 3 fötter.

Instruktioner

• Dela diameter av 2 för att beräkna radien. Radien är 3 fot/2 eller 1,5 fot.

• Få den matematiska konstanta nummer "pi" med önskad noggrannhet. Obs pi kan avrundas till fjärde decimalkommat för majoriteten av volym beräkningar. Således, pi = 3.1416.

• Höja radien (1,5 fot) i kraft av 3 och multiplicera med den konstanta pi. Sedan multiplicera produkten med 4, och dividera med 3 för att beräkna volymen (i kubikfot) för sfär med 3-fots diameter. Volymen är (1,5 fot) ^ 3 x 3.1416 x 4/3 = 14.1372 kubikfot. Observera att symbolen "^" betecknar att öka makten.

• Mäta eller skaffa elswhere höjden av det cylindriska objektet. Parametern senare är avståndet från toppen till botten av cylindern och måste uttryckas i fötterna. Om höjden i meter, multiplicera värdet med 3.280839895. Om den mäts i tum, dela numrera av 12. Till exempel konverteras höjden på 3 meter till 9.8425 fot.

• Höja radien (1,5 fot) i makt 2 och multiplicera med den konstanta pi och cylinder höjden att beräkna volymen (i kubikfot). I det här exemplet är volymen (1,5 fot) ^ 2 x 3.1416 x 9.8425 fötter = 69.5727 kubikfot.

Tips & varningar

  • Resultatet i steg 4 och 5 avrundas uppåt till den fjärde punkten som decimal.