Universalclimate.com

Hur konvertera födelsemärken till nMoles

Hur konvertera födelsemärken till nMoles

En mullvad är inte helt enkelt hålhäckande djur. Det är också en måttenhet. En mullvad representerar 6.022 x 10 ^ 23 i något. Talet 6.022 x 10 ^ 23 är mycket stor eftersom de objekt som forskare mäta i mol normalt mycket litet. En forskare som ville använda en mullvad kolatomer (C) i ett experiment, till exempel, skulle väga upp bara 12 g kol. Konvertering från födelsemärken till nanomol (nmoles) är enkel.

Instruktioner

• Multiplicera antalet mol av 1.000 användande en räknaren. Till exempel, 3 x 1000 = 3000. Det finns 3 000 millimol (mmols) i 3 mol.

• Multiplicera antalet millimol med 1000. Till exempel, 3000 x 1000 = 3 x 10 ^ 6. Det finns 3 x 10 ^ 6 mikromol (umols) i 3 mol.

• Multiplicera antalet mikromol med 1000. Till exempel (3 x 10 ^ 6) x 1000 = 3 x 10 ^ 9. Det finns 3 x 10 ^ 9 nanomol (nmols) i 3 mol.