Universalclimate.com

Hur konvertera Foot-Pounds till watt

Hur konvertera Foot-Pounds till watt

En foot-pound är en engelsk enhet används för att uttrycka en mängd energi. Det är mängden arbete som behövs för att lyfta ett pund ett avstånd av en fot. Att watts är en enhet av makt, eller arbete per tidsenhet, kan foot-pounds endast konverteras till watt om man arbetar under en angiven tidsperiod. Om du får en lång tid som arbetet i foot-pound som görs, är konvertera detta värde i foot-pound watt en relativt enkel uppgift.

Instruktioner

• Konvertera foot-pounds till dess motsvarande SI-enheter, Joule. Det är allmänt accepterat att 1 foot-pound är lika med 1.356 joule. Multiplicera värdet med antalet foot-pounds att konvertera dem till joule.

• Avgöra hur lång tid att arbetet som görs och, om nödvändigt, konvertera denna gång till sekunder. Det finns 86,400 sekunder i dygnet, 604,800 sekunder i en vecka och 31,556,926 sekunder på ett år. Använda dessa värden för att konvertera din tid till sekunder.

• Dela mängden joule av tidsperioden i sekunder. Detta är mängden watt.