Universalclimate.com

Hur konvertera joule

Hur konvertera joule

Joule är mängden energi som krävs för att tillämpa 1 newton kraft på ett objekt för ett avstånd av 1 meter. Detta är detsamma som att multiplicera kraften på en newton med ett avstånd av en mäta och så kallas också en newton meter eller Nm. När man talar om enheter av El skulle du använda watt som enheten för kraft och sekunder istället för avstånd som du vill att varaktigheten av den tillämpade kraften i stället för avståndet. Vi hålla reda på den el vi använder med kilowattimmar eftersom joule är en liten enhet så om vi har vår energi som produceras i joule kan vi omvandla den till kilowattimmar.

Instruktioner

• Dela 1 joule av 3600 som det finns 3600 sekunder på en timme.

• Dela upp ditt svar av 1000 som det finns tusen watt i en kilowatt. Det nummer som du bör få är 2.77777777778 * 10 ^ -7 (som också är skriven som.000000277777777778 axeletiketten

• Multiplicera antalet joule du konverterar av 2.77777777778 * 10 ^ -7. Detta är nu anges i kilowattimmar i stället för joule.

Tips & varningar

  • Om du multiplicerar kilowattimmar av 3600000 kan du konvertera kWh till joule. Detta är bara på baksidan av din joule divideras med 2.77777777778 * 10 ^ -7.