Universalclimate.com

Hur konvertera mellan metriska & Imperial mätningar

Hur konvertera mellan metriska & Imperial mätningar

Det imperialistiska systemet av mätning har sitt ursprung i Storbritannien. Kejserliga mätningar omfatta inches, pounds och pints. Det metriska systemet utvecklades i Frankrike och använder meter, kilogram och liter. De flesta länder använder nu det metriska systemet, medan Amerika fortsätter att använda imperialistiska mätningar. En enkel uppsättning formler kan du konvertera mellan de två mätsystem. Memorera siffror för varje konvertering tar tid, så det är bra att använda konvertering lakan eller en online-omvandlare.

Instruktioner

• Konvertera från tum till millimeter genom multipliceras 25,4 millimeter. Konvertera tum till centimeter genom att multiplicera inches av 2,54. Konvertera fot till meter måste multipliceras med 3.281, och för att konvertera miles till kilometer multipliceras 1.609.

• Multiplicera med 0.0394 konvertera millimeter till tum. För att konvertera centimeter till inches, multiplicera centimeter med 0.3937. Om du vill konvertera meter till fötter multiplicera med 3.281 och kilometer till miles kräver att multiplicera antalet kilometer av 0.6214.

• Konvertera imperial uns till metriska gram genom att multiplicera med 28.35. Konvertera pund till gram genom att multiplicera med 453.6. Att konvertera pounds till kilo, multiplicera med 0.4536 och att konvertera multiplicera massor till kg med 1016.05.

• Multiplicera med 0.03527 att konvertera från metriska gram till imperial ounces. Om du vill omvandla gram till pounds, multiplicera med 0.002205. Konvertera kg till pounds genom multipliceras 2.205 kg, och för att konvertera kg till tons multiplicera med 0.0009842.

• Multiplicera med 0.0296 att konvertera en US fluid ounce till en metrisk liter. Konvertera oss pints till liter multipliceras med 0.4731 och konvertera US gallons till liter multipliceras med 3.785. USA: S imperialistiska flytande mätningarna skiljer sig från äldre brittiska imperial mätningar.

• Konvertera metriska liter till oss imperial pint av multiplicerande liter av 2.114. Konvertera liter till US gallons genom att multiplicera mängden liter med 0.2642.

Tips & varningar

  • Det antal som krävs att konvertera från imperial till metriska och tillbaka igen är svåra att komma ihåg. Om du behöver utföra konvertering beräkningar regelbundet, hålla en lista över konvertering nummer händig.
  • Fel i konvertering kan få allvarliga återverkningar. Använd online-konvertering miniräknare för snabb och noggrann omräkning mellan de två mätsystem.