Universalclimate.com

Hur konvertera pianomusik till altsaxofon

Hur konvertera pianomusik till altsaxofon

Alla musikinstrument är i en viss tonart. Pianomusik är skriven i tonarten C, medan musik för en altsax skrivs i tonarten E-lägenheten. Eftersom de är i olika nycklar, kommer samma ton på varje instrument låter annorlunda än andra instrumentet när spelade. Musiker kan transponera musik från en nyckel till en annan. För att införliva pianomusik på altsax musik, måste du transponera från tonarten C till nyckel för E-lägenheten.

Instruktioner

• Separata melodin från resten av pianomusiken. Pianon kan spela flera toner samtidigt, till exempel ackord. Alto saxofoner kan bara spela en ton i taget. Det bästa sättet att konvertera pianomusik till altsax musik är att begränsa införlivandet med linjen för melodi så att endast en Obs spelas samtidigt.

• Lägga till tre halv-steg till varje anteckning av piano melodin och skriva dessa nya anteckningar på ett tomt ark notpapper. Till exempel om du vill konvertera ett C på piano till rätt ton för en altsaxofon, skulle du lägga till tre halv-steg: C till Ciss, C sharp-D och D e platt. En C skulle därför bli en E-lägenheten.

• Justera registret. Pianomusik använder sig av många olika register och oktaver, medan en altsaxofon inte har med allt. När du har införlivats korrekt anteckningar musik, justera rader av melodin upp eller ner en oktav eller två så att de är i rätt intervall för en saxofon.

Tips & varningar

  • Datorprogram finns att transponera musik för dig. För att använda dessa program, men måste du först ange musiken i programmet elektroniskt, vilket kan vara tidskrävande.
  • Uppmärksamma nyckel undertecknandet av pianomusiken så du inte missar några anteckningar som kan vara vassa eller platt. Detta skulle påverka det korrekt införlivandet av anteckningen.