Universalclimate.com

Hur konvertera Psi-MS till metriska

När Alfred Nobel stabiliseras nitroglycerin 1866 genom att blanda det med "kiselgur," en lakeside sediment, sitt resulterande patent för blandningen, som han kallade "dynamit," revolutionerat sprängämnen branschen. Sprängämnen kan nu hanteras och transporteras utan stor risk för oavsiktlig detonation. Ingenjörer använda enheten psi-MS eller pounds per kvadrattum millisekunder, för att mäta tillämpad impulsen av explosionen som resulterar från dynamiten, TNT eller en explosiv förening. Du kan enkelt konvertera denna enhet till dess motsvarande mått.

Instruktioner

• Multiplicera ditt nummer i psi-MSEK med 6.8948 konvertera nummer till kiloPascal millisekunder. Till exempel, 1000 x 6.8948 = 6894.8. En tillämpad impulsen av 1000 psi-MS är samma som 6,894 kPa-MSEK.

• Multiplicera ditt nummer i psi-MSEK med 0.00689 konvertera nummer till megapascal millisekunder. Till exempel, 1000 x 0.00689 = 6,89. En tillämpad impulsen av 1000 psi-MS är samma som 6.89 MPa-MSEK.

• Multiplicera ditt nummer i psi-MSEK med 6,89 x 10 ^ -6 konvertera nummer till gigapascal millisekunder. Till exempel, 1000 x (6,89 x 10 ^ -6) = 0.00689. En tillämpad impulsen av 1000 psi-MS är samma som 0.00689 GPa-MSEK.