Universalclimate.com

Hur konvertera till siderisk tid

Siderisk tid är ett system används av astronomer för att peka exakt sina teleskop. Den största skillnaden mellan siderisk tid och standard "solar" är att soltiden är orienterad mot solen medan siderisk tid är inriktad på stjärnorna. En Siderisk dag är något kortare än en soldag, mäter ca 23 timmar, 56 minuter och 4 sekunder, jämfört med 24-timmars genomsnittliga längden på en soldag.

Instruktioner

• Multiplicera 60 sekunder med 60 minuter att fastställa hur många sekunder finns i en standard timme av en soldag. Aritmetiskn finner att (60 sekunder * 60 minuter) = 3600 sekunder.

• Multiplicera antalet sekunder per timme med 24 att beräkna antalet sekunder i en soldag. Aritmetiskn finner det (3600 sekunder * 24 timmar) = 86,400 sekunder.

• Multiplicera antalet sekunder i en soldag med fraktionen (1 / 1.002737909350795), förhållandet mellan längden på en soldag och en Siderisk dag. Aritmetiskn finner att ((1 / 1.002737909350795) * 86 400 sekunder) = 86,164.090530833 sekunder.

• Dividera värdet av stjärndygn, i sekunder, med 60 konvertera till minuter. Aritmetiskn finner att (86,164.090530833 sekunder/60 minuter) = 1436.068176 minuter.

• Dividera värdet av stjärndygn, i minuter, med 60 konvertera den till timmar. Aritmetiskn finner att (1436.068176 / 60) = 23.93446959 timmar. Detta är antalet timmar i en Siderisk dag.

• Multiplicera antalet timmar i en Siderisk dag av antalet sol dagar du vill konvertera till Siderisk. Till exempel för att avgöra hur många sideriska timmar finns i tre solar dagar, multiplicera 23.93446959 sideriska timmar med tre solar dagar. Aritmetiskn finner att (23.93446959 sideriska timmar * 3 solar dagar) = 71.80340878 sideriska timmar.