Universalclimate.com

Hur konverterar jag en ESV Bibeln till en CSV-fil?

Hur konverterar jag en ESV Bibeln till en CSV-fil?

Online biblar kan hämtas i XML-format för användning på webbplatser eller för personlig läsning. Detta format kan du enkelt söka och tolka genom böcker och verser. XML är dock inte lätt att läsa utan speciella tolkning. CSV-filer är lättare att arbeta med om du vill sortera och ordna om data. Det är möjligt att skriva egna verktyg för att konvertera XML till CSV-format, det är svårt och kräver djupgående programmeringskunskap. Det är ett online verktyg

Instruktioner

• Ladda ner din Rekommenderad XML-version av Bibeln. Flera är tillgängliga genom OpenSong (se resurser).

• Extrahera filen om det är komprimerat. Biblar som erbjuds av OpenSong lagras i zip-format.

• Ladda upp XML-filen med en gratis online converter (se referenser). Filen kan ha tillägget .xml, men det kan också vara .xmm eller något annat format. Dessa typer av XML-filer och är kompatibel med konverteringsverktyget. Verktyget kommer att konvertera filen och skapa en zip-fil som innehåller flera klusterdelade med böcker, kapitel och verser av din bibel.