Universalclimate.com

Hur man analyserar Divisional diagram

Divisional diagram används i astrologi och horoskop läsning. De är diagram som delar in varje zodiacteckenet i ett antal avsnitt, beroende på föremål för intresse. Det finns hundratals divisional diagram som tjänar andra syften med studien. Analysera ett divisional diagram kräver speciell omsorg och uppmärksamhet på detaljer.

Instruktioner

• Använda delade diagrammet endast för delen av intresse som det gäller. Till exempel, Använd D-9 diagrammet för att analysera äktenskap och relationer snarare än ekonomiska eller monetära frågor. Undvik att använda delade diagrammet för ett ändamål än som det är avsett.

• Välj rätt huset eller arudha innan du väljer andra detaljer. Divisional diagram ordnas först i olika hus eller arudhas, enligt frågor av intresse. Till exempel i D-24 diagrammet är utbildning en komponent i det fjärde huset, medan rykte är en komponent i femte huset. Noggrant analysera vad just du önskar att den gudomliga, och välj huset som de flesta helt överensstämmer med detta ämne.

• Välj rätt referens. Ett divisional diagram är referensen på perspektiv eller tråd som huset nås. Till exempel om försöker din akademiska rykte, den gudomliga använder referensen för upplevda själv (AL) och inte från det sanna jaget (lagna), som anseende är en fråga om uppfattning snarare än kärnan. Som med huset, noggrant överväga vilka slags vetskap om att du försöker bestämma referensen passar bäst för dina Sök behov.

• Undersöka de relevant påverkan i ett divisional diagram. Påverkan är planeterna som förmögenhet eller hinder. För att korrekt identifiera influenser, undersöka planeterna i samma kvadrant som ditt hus och planeterna som omger ditt hus. Läs planeterna i samma kvadrant som primär influenser och läsa omgivande planeter som sekundär påverkan.