Universalclimate.com

Hur man ansluter en skruvhål i ett gevär

Många skyttar använder gevär med bifogade scope för jakt eller långväga målövning. Ett scope är fäst med omfattning ringar som klämma på en räckvidd bas. Basen är säkrade till geväret mottagare med små skruvar att gänga in borrade och gängade hål i mottagaren. När du ändrar scope stilar, det kan vara nödvändigt att byta en typ av tillämpningsområdet bas mot en annan, och detta kan lämna de borrade och gängade hål utsatt. Skruvar särskilt utformade för att koppla in tomma mottagare hål kan installeras för att förbättra utseendet på geväret och förhindra att smuts och skräp ansamlas i oanvända hål.

Instruktioner

• Dra tillbaka bulten för att lasta av geväret. Lasta tidningen och se till att det finns ingen levande rundor i kammaren.

• Placera geväret i en pistol vila. Resten kommer stadigt gevär som du arbetar på det, befriande upp händerna.

• Välj största storlek skruvmejseln som kommer att passa i den skruven huvudet platsen om den gamla basen fästas och ta bort skruvarna att säkra basen. Ställ in basen och skruvar åt sidan för framtida bruk.

• Välj rätt storlek skruvar från skruv plug kit och installera dem i de tomma hålen. De flesta räckvidd basskruvarna har en gängstigning 8-40, även om 6-40 och 6-48 är möjliga. Använd den största storlek skruvmejsel som passar i den skruv huvudet slot att dra åt skruvarna.