Universalclimate.com

Hur man använder bilder att skriva metafor dikter

Hur man använder bilder att skriva metafor dikter

Metafor är en litterär enhet som använder konkreta bilder för att uttrycka en känsla, känsla eller fenomen. Till exempel är uttrycket "apple ögonvrån" en metafor för objektet av en persons kärlek. Metafor används ofta i poesi, som poeter strävan att hitta kreativa sätt att uttrycka erfarenhet. För att använda bilder för att skriva metaforer i poesi, Följ vissa riktlinjer för effektiva och innovativa vers.

Instruktioner

• Brainstorm konkreta bilder som vissa teman eller känslor åberopa. Till exempel, om du skriver en dikt om sorg och död, lista bilder och föreningar som kommer att tänka på när du reflektera över döden. Ännu viktigare, lista bilder som stimulerar alla sinnen, inklusive syn, hörsel, lukt, touch och smaka (e.g. doften av blommor) eller den bittra smaken av regn.

• Visa läsaren bilder i stället tala om läsaren om bilder, genom att ta bilder till liv. Tilldela de ämnen och föremål av dikten abstrakt kännetecken för bilder. Detta kommer mycket mer livfullt återskapa tonen och känslan av dikten. Till exempel skriva "mitt hjärta är ett sjunkande skepp." Undvik ord som "Gilla" eller "as" (e.g. "mitt hjärta är som ett sjunkande skepp), eftersom dessa ord skilja liknelse, snarare än metafor.

• Undvika att reproducera stereotypa eller utslitna metaforer. Skapa original vers med dina egna bilder för att representera erfarenhet.

• Betona metaforer genom att manipulera struktur och form att fästa läsarens uppmärksamhet till bilder. Till exempel, placera metaforer i slutet av en strof för dramatisk effekt. Alternativt använda kursiv stil att framhäva bilder eller använda allitteration i rader som åberopar bilder. Dessa poetiska tekniker tvinga läsaren att stanna upp och tänka på metaforer.