Universalclimate.com

Hur man använder en fat de Resonator

Hur man använder en fat de Resonator

När ett gevär är skjuten, vibrerar vapen fat med expansion, stående, piska, vridning och gruppera vågor. Med tiden har kan dessa vibrerande vågor påverka fat av gevär, som negativt påverkar riktigheten i dina bilder. Ett fat de resonator är en liten, speciellt ögonen öppna bilaga för gevär fat. En de resonator kommer att absorbera och kontrollera vågorna från ett skott på ett sätt som kan kännas av skytten. För att använda en fat de resonator, måste det lubed med gun olja och tryckte ner i pipan. De resonator måste då vara finjusterad.

Instruktioner

• Spraya lite gun olja inuti de resonator.

• Tryck på de resonater ner i slutet av fat. Om det inte passar, ta bort järn syn på ditt vapen enligt Skötselråd medföljer geväret.

• Skjut de resonator ner till 3/4 tum från lager om du har ett icke-flytande fat vapen. Tryck de resonator ner 3/4 tum ned från nosen om du har ett flytande fat vapen.

• Testa de resonator på en skjutbana. Flytta de resonator 1/2 tum framåt efter det första skottet och se om det genljuder mer eller mindre. Flytta det tillbaka 1 tum och testa igen. Hålla rörande de resonator fram och tillbaka med ca 1/2 tum varje gång att se där du känner de minst vibrationerna.

Tips & varningar

  • Kontakta en lokal pistol butiken om du är osäker på om ditt vapen har en flytande fat eller inte.
  • Arbeta aldrig på en laddad pistol.