Universalclimate.com

Hur man använder en RC Magnet Zapper

Hur man använder en RC Magnet Zapper

En magnet zapper gör det möjligt att ändra polariteten av en magnet eller förbättra det nuvarande styrka. Dessa elektroniska apparater kan förlänga livet på din motors genom att ge dig kontroll över magneterna finns inom motorn kan sig själv. Lär dig hur du använder en magnet zapper för att säkerställa att din motors alltid fungerar på bästa möjliga prestanda.

Instruktioner

• Koppla in i magnet zapper till ett uttag, och slå på den.

• Sätt in den motor kan, som är det yttre skalet av elmotorn, kärl kortplatsen på magnet zapper. Den motoriska kan har magneter monterade inne i den.

• Med utslaget på framsidan av magnet zapper anger riktningen för motorns magnetisk polaritet. Om det är rätt riktning, tryck på start att börja Zappa magneterna. Vänd den motor kan 180 grader för att Zappa magneterna med motsatt polaritet.