Universalclimate.com

Hur man återställer den CPU och GPU på PS3

Om du kör på problem med din PlaysSation 3 (PS3) central processor (CPU) och grafikprocessorenhet (GPU), spela spel, kan titta på filmer och surfa på Internet vara svårt, därför återställa ditt system kan vara nödvändigt. Återställa ditt system startar om moderkortet och kan förbättra prestanda. På en PS3, kan du utföra en mjuk eller hård återställning. En mjuk återställning startas om systemet utan att radera filer, medan en hård återställning tar bort sparade data och återställer standardinställningarna. Återställa din PS3 snabbt och säkert.

Instruktioner

Mjuk återställning

• Tryck och håll "Power"-knappen på din PS3 i tio sekunder.

• Släpp knappen "Power" när strömindikatorn blir röd. Systemet aktiveras automatiskt. Sätt i en skiva i facket, testa för att se den sedan det fungerar.

• Utföra en mjuk återställning om enheten fortfarande inte fungerar korrekt.

Hård återställning

• Välj "System", sedan "Backup" för att säkerhetskopiera dina filer innan du utför en hård en återställning.

• Tryck på "Power" omkopplaren på baksidan av ditt system för att stänga av och slår på den igen. Tryck på "Power" knappen på framsidan för några sekunder (tills systemet Piper). Konsolen kommer på.

• Gå igenom en ny setup och välj "Formatera" från menyn "System". Det kan ta upp till tre timmar att formatera disken.

• Återställa säkerhetskopierade filer när återställningen är klar.