Universalclimate.com

Hur man beräknar antalet mullvadar med procent massa

En mullvad är en bas mätning i kemi. En mullvad innehåller 6.02214 x 10 ^ 23 partiklar. En mol av en atom är lika i massa atom-samlas, eller vikt av elementet i gram. Procent massa eller massa procent är den procentandel som en komponent gör upp av en total förening. Konvertering från massa procent till mullvadar är till hjälp när man försöker fastställa den kemiska formeln för de medföljande komponenterna.

Instruktioner

• Ta reda på antalet mol av varje komponent i en förening som innehåller följande procent massorna: 38,5 kol, 24,32 väte och 37.18 syre. Anta en stickprovsstorlek på 100 gram av substansen.

• Leta upp atomic massorna, eller vikt, hos varje förening i periodiska: kol är 12.0107, vätgas är 1.00794 och syre är 15.9994. Observera att atomic massorna i mol per gram.

• Beräkna mol av varje komponent genom att dividera dess procent massa med dess atommassa: kol = 38,5 / 12.0107 = 3.20547512 mol kol, väte = 34.32 / 1.00794 = 34.0496458 mol väte och syre = 37,18 / 15.9994 = 2.32383714 mol syrgas. Runt till ett antal signifikanta siffror om läraren anger; till exempel skulle avrundat till fyra signifikanta siffror Svaren vara 3.205 mol kol, 34.05 mol väte och 2.324 mol syrgas.