Universalclimate.com

Hur man beräknar DC Offset

Hur man beräknar DC Offset

El är flödet av elektroner genom metalliska ledningar. Det finns två typer av elektricitet och dessa kallas växelström (AC) och likström (DC). Dessa två typer av El slås ofta samman som producerar en AC signal med en DC offset. Dessa blandade signaler är komplexa och kan mätas med ett oscilloskop. Ett oscilloskop är en anordning som används för att visualisera elektriska signaler och det består av insatsvaror, ett antal kontroller och en skärm.

Instruktioner

• Slå på oscilloskopet. Variera vertikal förskjutning kontrollen om du vill centrera oscilloskop tracen på varumärket 0V.

• Anslut den elektriska signalen till en av ingångarna oscilloskop. Det finns normalt två oscilloskop ingångar och dessa är märkta "A" och "B." Slå på relevanta indata genom att trycka på knappen "A" eller "B".

• Ändra volt/avdelningen. Detta ändrar den vertikala skalan på skärmen, och antalet volt varje vertikal indelning representerar. Ändra inställningen tills den vertikala komponenten av signalen är inom gränserna som skärmen.

• Ändra inställningen tid/division. Tid/avdelningen ändrar den horisontella skalan på skärmen och hur lång tid varje vågrät division representerar. Ändra inställningen tills en oscillerande signal syns tydligt.

• Mäta DC offset. Räkna antalet vertikala indelningar mellan nollinjen på oscilloskopet och centerof oscillerande signalen. Multiplicera antalet vertikala indelningar av inställningen volt/division för att erhålla DC offset.